Liturgie

De liturgie/Orde van dienst die wij tijdens de kerkdiensten gebruiken staat hieronder weergegeven.

Morgendienst

 • Mededelingen van de kerkenraad
 • Votum / belijdenis van afhankelijkheid (staande)
 • Vrede- / zegengroet (staande)
 • Antwoordlied (staande)
 • Voorlezing van de 10 geboden
 • Antwoordlied
 • Gebed
 • Lezen van de tekst waarover gepreekt wordt
 • Preek
 • Amenlied
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Slotlied (staande)
 • Zegen (staande)

 

Middagdienst

 • Mededelingen van de kerkenraad
 • Votum / belijdenis van afhankelijkheid (staande)
 • Vrede- / zegengroet (staande)
 • Antwoordlied (staande)
 • Gebed
 • Zingen
 • Lezen van de tekst waarover gepreekt wordt
 • Preek
 • Amenlied
 • Geloofsbelijdenis
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Slotlied (staande)
 • Zegen (staande)

Korte uitleg van de verschillende onderdelen

Het is mogelijk dat de volgorde anders zal zijn. Dit komt omdat er twee vormen, twee “orden van dienst” in onze kerk beschikbaar is.

Mededelingen: Betreffen vaak de collectedoelen en andere praktische zaken etc. De mededelingen worden door de ouderling van dienst of eigen predikant voorgelezen.

Votum: Belijdenis dat wij van God afhankelijk zijn.

Vrede- of zegengroet: De tekst van de vredegroet is uit de Bijbel gehaald: 1 Corinthiërs 1 : 3, of uit Openbaring 1 : 4b,5a.

Gemeentezang: De gemeente beantwoordt de groet van God met een lied.

Voorlezing: ’s Ochtends worden de 10 geboden voorgelezen. Deze staan in Exodus 20 of Deuteronomium 5. In de middagdienst is dat de belijdenis van ons geloof ; soms leest de dominee de belijdenis; soms zingen we deze belijdenis samen staande.

Gebed: Het gebed is een spreken met God; de dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed belijden we onze schuld, vragen we om vergeving, vragen we een zegen voor de dienst en soms wordt er gebeden voor mensen in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, voor mensen in nood, enzovoort.

Lezing: Lezen van een gedeelte uit de Bijbel. Lezen van de tekst: dit is het Bijbelgedeelte waarover de preek in het bijzonder zal gaan.

Preek: Uitleg van de gelezen tekst door de predikant.

Dankgebed: De gemeente dankt God o.a. voor de dienst en voor de preek. Soms worden de voorbeden voor de mensen en de wereld in dit gebed gedaan en niet aan het begin van de dienst.

Collecte: Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel; hierin tonen wij onze dank voor alles wat God ons geeft. Met een plechtig woord noemt men dit wel “offeren”. Er wordt in iedere dienst voor twee verschillende doelen gecollecteerd.

Zegen: God geeft ons zijn zegen mee. De zegen sterkt en stimuleert ons bij alles wat we deze week te doen hebben.

 

De liturgie wordt tijdens de dienst m.b.v. een beamer geprojecteerd op de muur