Kerkdiensten

Het Kompas in Maassluis en ons gebouw aan de Hoofdstraat in De Lier zijn de 2 kerkgebouwen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van De Lier – Maassluis.

In deze gebouw komen we als gemeente bij elkaar keer om onze God te ontmoeten. De juiste tijden en voorgangers vind je in de agenda van deze site.

Uiteraard is iedere bijeenkomst vrij te bezoeken en ben je van harte welkom. In de dienst zingen we psalmen, gezangen en liederen. Alle teksten van deze liederen worden op de beamer getoond. Maar mocht u liever vanuit een bundel zingen, dan zijn er voor de gasten bundels beschikbaar om die tijdens de bijeenkomst te gebruiken.

De dienst wordt geleid door een predikant die verkondigd hetgeen er in de Bijbel staat. In de dienst gaat het dus in de eerste plaats om de woorden van God die Hij tot ons spreekt. Misschien begrijpt u niet direct alles wat er gebeurt of vindt u het vreemd of zelfs saai. Maar alles in de kerkdienst heeft een betekenis.

De eredienst heeft een mooie opbouw. Na de opening van de dienst komt een moment van schuldbelijdenis. Daarna klinkt het woord van God in het lezen van de Bijbel en de uitleg ervan. Tenslotte zijn er momenten van dankzegging en lofprijzing: in het gebed, de collecte en de psalmen en gezangen die in ons kerkboek staan.

Dit alles bij elkaar noemen we de “liturgie“. We hanteren vaste vormen en gebruiken zodat het tijdens de eredienst niet rommelig wordt. Bovendien heeft de liturgie een bijzondere betekenis in de ontmoeting tussen God en ons. Samen met al die anderen ontmoet je immers als gemeente de heilige God, onze Schepper en Verlosser. Daarbij past waardig en stijlbewust gedrag. Uit liefde, eerbied en respect voor Hem.

 

Bijzondere diensten

Iedere dienst is natuurlijk bijzonder omdat we in deze dienst onze God mogen ontmoeten. Soms zijn er gelegenheden die een dienst nog meer bijzonder maakt zoals bijvoorbeeld bij de doop, het avondmaal, openbare geloofsbelijdenis, de diensten tijdens de christelijke feestdagen en de vriendendiensten.

Doopdienst

Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. Het formulier dat hierbij gelezen wordt staat in het Gereformeerd Kerkboek .

Avondmaalszondag

Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij denken we er aan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Deze viering is voor leden die belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Het formulier dat hierbij gelezen wordt staat in het Gereformeerd Kerkboek (verkorte formulier, vaak in middagdiensten gebruikt).

Openbare geloofsbelijdenis

Meestal tussen pasen en pinksteren is er een Openbare geloofsbelijdenis dienst. In deze dienst zeggen jongeren ten overstaan van God en de gemeente openlijk de keuze voor God. Openbare geloofsbelijdenis is simpel gezegd: ”Zeg ja tegen God”

 

Wil je graag meer informatie over onze bijeenkomsten: neem dan contact op