Algemeen

liturgies-centrumWij zijn een streek gemeente voor De Lier en Maassluis van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, met ongeveer 200 leden. We zijn een diverse gemeente met jonge gezinnen, opgroeiende kinderen, ouderen. De meeste kerkleden wonen in De Lier, Maasdijk, Maassluis en  Maasland.

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om half-tien en om half-vijf. Ons kerkgebouw staat aan de Hoofdstraat 149 in De Lier of aan de Ibisstraat 1, Maassluis
Ook u/jij bent daar van harte welkom.
De actuele informatie over de diensten van de komende weken, vind u op de kalender van deze site .

Ook door de week is er in onze gemeente veel activiteit. We zijn verbonden met elkaar, omdat we allemaal verbonden zijn met Jezus Christus. Er zijn allerlei clubs, verenigingen en commissies.

En dan hebben we het nog niet eens over de vele informele onderlinge contacten. We proberen als leden van de kerk met elkaar mee te leven in goede en kwade dagen. We zijn tenslotte geen losse individuen, we geloven dat God ons bij elkaar heeft gebracht om Hem te dienen en om iets voor elkaar te betekenen. Veel gemeenteleden dragen dan ook positief bij aan het gemeenteleven. In stilte en achter de schermen worden bezoeken gebracht, ondersteunt men elkaar en biedt men troost aan diegenen die dat nodig hebben. Daarnaast wordt acute nood vaak snel opgevangen.

Naast al deze interne contacten willen we ook graag contact hebben met mensen die geen lid zijn van onze kerk, of ze nu christen zijn of niet. Het is zeker niet onze bedoeling dat we in onszelf gekeerd zijn. We willen contact met anderen niet vermijden maar juist aangaan. Als kerk hebben we een prachtige boodschap door te geven. Een boodschap van redding, van Gods goede zorg en van een leven na dit leven op een nieuwe aarde. Dat goede nieuws willen we delen!

Neem contact op als u nader wilt kennismaken of meer wilt weten over Gods evangelie of over onze gemeente .